Klimat

 

 

Kaninkött är klimatsmart mat

 

Det finns mycket som påverkar klimatet och mat är en av de viktiga faktorerna. Det blir mer och mer uppmärksamhet på just vad vi äter och kaninkött måste ingå i omvandlingen. Det beror på att kaninkött är bättre ur klimatsynpunkt än både fläskkött, men framför allt nötkött. Syftet med KANINKOLONIN är därför att skapa mer uppmärksamhet på kaninkött, göra det enklare att köpa svensk producerat kanin och därmed få kanin tillbaka på plattan..

 

 

Analys av klimatpåverkan

 

Sveriges Kaninproducenter har i sommaren 2017 gjort en livscykelanalys av kaninköt med fokus på klimatpåverkan. Resultaten visar att svenskt kaninkött står sig väl med avseende på klimatavtryck jämfört med klimatavtryck från andra svensk-producerade köttslag. Se rapporten nedan.

Fett

 

Sveriges Kaninproducenter har i sommaren 2017 gjort en livscykelanalys av kaninköt med fokus på klimatpåverkan. Resultaten visar att svenskt kaninkött står sig väl med avseende på klimatavtryck jämfört med klimatavtryck från andra svensk-producerade köttslag. Se rapporten nedan.

Hur man reknar klimatpåverkan

 

Klimatpårverkan räknas i antal kg CO2e per kilo kött. Ett kilo kaninkött har ett klimatavtryck på mellan 2,6 och 3,8 kg CO2e/kg . Som jämförelse har fläsk ett klimatavtryck på 3,4-6 kg CO2e/kg och nöt överträffar alla med hela 19,8-28,3 kg CO2e/kg!

 

 

 

Fett

 

Sveriges Kaninproducenter har i sommaren 2017 gjort en livscykelanalys av kaninköt med fokus på klimatpåverkan. Resultaten visar att svenskt kaninkött står sig väl med avseende på klimatavtryck jämfört med klimatavtryck från andra svensk-producerade köttslag. Se rapporten nedan.

KONTAKT

Email: info@kaninkolonin.se

Telefon: 0702 81 85 25

 

© Copyright. All Rights Reserved.

DITT VAL

 

Kött från klimatsmarta friluftskaniner var djurvälfärd ocg klimat är i fokus